Аудит

Обов’язковий аудит фінансової звітності – перевірка річної та консолідованої фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою складання незалежного висновку аудитора про її відповідність встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам ведення бухгалтерського обліку згідно із визначеною концептуальною основою.

Добровільний аудит фінансової звітності – перевірка річної фінансової звітності суб’єкта господарювання або її окремої складової з метою складання незалежного висновку аудитора про відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам ведення бухгалтерського обліку згідно із визначеною концептуальною основою. Добровільний аудит проводиться виключно за ініціативою суб’єкта господарювання та є гарним прикладом культури ведення бізнесу європейських компаній.

Огляд фінансової звітності – проведення спеціальних аудиторських процедур з метою отримання аудитором можливості констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, який дає підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих аспектах згідно із визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Огляд фінансової звітності забезпечує середній рівень впевненості стосовно того, що інформація, яка є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень.

Міжнародний стандарт завдань з надання впевненості МСЗНВ 3402 (ISAE 3402 / SSAE 16) «Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги» – завдання з надання впевненості спрямовані на підвищення рівня довіри потенційних користувачів до результатів оцінки або вимірювання предмета завдання відповідно до визначених критеріїв.

 

Результатом аудиторських процедур є надання Звіту з надання впевненості незалежного аудитора про опис заходів контролю, їх структуру та ефективність функціонування у клієнта.