Супутні аудиторські послуги

Під наданням супутніх аудиторських послуг розуміється підприємницька діяльність, що здійснюється аудиторськими організаціями крім проведення аудиту.

Надання таких послуг вимагає від виконавців дотримання у встановлених випадках незалежності, а також наявності професійної компетентності в областях аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського права та економічного аналізу.