Юридичні послуги

Юридичний аудит – це системний процес отримання та правової оцінки (контролю) об’єктивних даних в правової складової діяльності, що перевіряється, який встановлює рівень їх відповідність певним критеріям, правовим нормам, корпоративним стандартам; аналіз документів, пов’язаних з реєстрацією компанії, установчих та інших правовстановлюючих документів компанії, документації, що забезпечує внутрішню структуру компанії, кадрових документів; юридичний моніторинг та перевірка договорів і супутніх документів, що використовуються компанією в процесі здійснення поточної господарської діяльності; моніторинг та узагальнення з метою усунення помилок і неточностей склалася судової та господарської практики, договірних, або конкретних документів, угод на предмет відповідності чинному законодавству з метою досягнення повної юридичної чистоти бізнесу та окремих ділянок діяльності структурних підрозділів компанії.