Уточнююча форма №1ДФ

Опубликовано: Декабрь 03, 2018 Нет ответов

Уточнююча форма №1ДФ подається на підставі інформації з попередньої поданої форми і містить інформацію лише про рядки та реквізити, які уточнюються (п. 4.4 розділу IV Порядку №4 «Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»).

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньої введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» – на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» – на введення рядка.

Якщо коригування доходів проводиться щодо одного працівника, то в уточнюючій формі №1ДФ зазначаються два рядки, один – на вилучення даних по ньому, другий – на введення. Стосовно фізичних осіб, щодо яких інформацію з доходів і податків було відображено у попередньому звіті, що уточнюється, правильно, інформація не вноситься. Уточнююча форма подається лише на тих осіб, щодо яких було допущено помилку.

У разі коли необхідно уточнити інформацію щодо всіх фізичних осіб, то аналогічно щодо цих працівників зазначаються два рядки на виключення та на введення. Номер за порядком в таких випадках не має значення, головним показником у звітності є РНОКПП.

Оставить отзыв